E-komerční firmy: Sledujte efektivitu nákladů s Google Ads Script

0 Comments

Určitě nemusím říkat, že sledování ROAS je naprosto kritické pro e-komerční firmy, které používají Google Ads, neboť je tohle způsob, jakým většina z nich sleduje ziskovost jejich vlastních kampaní.
 
I když Google poskytuje přesná čísla pro ROAS, je velice těžké vidět zdraví vašeho účtu na úrovni klíčových slov a identifikovat tak rychlé výhry.
 
Čtenář mi nedávno napsal velice chytrý způsob, jak tohle udělat, za použití tabulkových grafů, které pomohou vizualizovat ROAS výkon klíčových slov napříč celým účtem týden po týdnu.
 
Avšak oni to stále dělali manuálně v Excelu.
 
Takže vývojáři mého zaměstnavatele navrhli tento Google Ads skript k automatizaci tohoto procesu a vytvořili tak vizuální reprezentaci, která ukazovala výkon na úrovni klíčových slov.
 

Jak tento skript vlastně funguje?

 
Skript stahuje všechna klíčová slova vašeho účtu a jejich určité ROAS.
 
Poté vezme tato data a převede je do dvou tabulek, které vám dovolí nejprve vizualizovat procento klíčových slov, které mají specifické ROAS a zadruhé vám dovolí porovnat jednotlivé klíčové slova týden po týdnu, abyste tak mohli vidět, jestli se vaše ROAS zlepšuje napříč celým účtem.
 
V rámci skriptu můžete definovat vaše ROAS skupiny. První graf vám poté ukáže počet klíčových slov v této skupině, jako například je to uvedeno níže v grafu.
 

Druhý graf vám ukáže počet klíčových slov v odlišných ROAS skupinách, avšak tentokrát je to vše zváženo také náklady, aby vám tento graf dal daleko více reálnější pohled na to, co se právě děje.
 

Nastavování skriptu

 
Ještě předtím, než daný skript pustíte, pravděpodobně budete potřebovat změnit následující nastavení:
 
Nastavte vaše prahy ROAS. Obecně navrhujeme, abyste tohle učinili v rámci stovek (sto, dvě stě, tři sta). Tyto prahy by měly být definovány na sedmnáctém řádku skriptu, mezi jednotlivými závorkami. Každá stovka by měla být oddělena také čárkou.
 
Jděte tedy do Google Sheets a vytvořte nový dokument. Zkopírujte URL adresu tohoto dokumentu a poté jej nakopírujte do řádku dvacet jedna skriptu mezi otazníky.
 
A konečně, potřebujete nastavit lookback okénko na řádku dvacet čtyři. Tohle je časový úsek, ze kterého bude skript brát data.