Uživatelské prostředí jako klíčový prvkem úspěchu v SEO

0 Comments

Vývoj SEO optimalizace patří mezi ty nejrychlejší v technologickém prostředí a to především díky strojovému učení. To bylo důvodem změny strategie této oblasti, která se již nezaměřuje pouze na obsah, ale i na uživatelské pohodlí. Do popředí se tak dostává jakési pravidlo, že webové stránky, které jsou přívětivé k uživateli, mají i dobré výsledky v oblasti SEO optimalizace.
Abychom udrželi tempo s těmito změnami je třeba je pravidelně sledovat a měnit podle nich své strategie tak, aby nabízely potřebné výsledky. Jedním z hlavních cílů by tak mělo být přívětivé uživatelské prostředí, ve kterém se návštěvník cítí pohodlně a nabízí mu všechny důležité funkce a nástroje. Existují dvě oblasti, na které je třeba se zaměřit a věnovat jim pozornost.

  1. Přenesení SEO zkušenosti a dovednosti do uživatelského prostředí

Součástí filozofie Googlu bylo vždy nabídnout uživateli co možná nejlepší prostředí, ve kterém se snadno orientuje a které zároveň splňuje potřebné technické parametry. Během několika posledních let se Googlu tomuto cíli výrazně přiblížil a podařilo se mu udělat velké pokroky v uživatelském prostředí. To se promítá i do SEO optimalizace a to i přes to, že dlouhá léta nepatřilo uživatelské prostředí a jeho optimalizace mezi důležité součásti této oblasti.

To se však nyní mění a uživatelské prostředí je pro budoucnost SEO optimalizace velmi důležité. Každý SEO specialista by se tak měl na UX zaměřit a pokusit se programy a projekty optimalizovat nejen z technického, ale i uživatelského hlediska

  1. Uživatelské prostředí nesmí být přímočaré a stereotypní

V tomto ohledu je trochu problematická spolupráce s týmy, které se zaměřují na vývoj UX. Častou filozofií vývoje je totiž jakýsi lineární vývoj, který začíná na domovské stránce a postupuje lineární cestou podle příruček. Statistiky ale ukazují, že více jak 50 % návštěvníků začíná na zcela jiné stránce, než je ta domovská. Kvůli tomu je třeba vytvářit i UX nelineárně a to podle dostupných statistik a chování návštěvníka.
Se stále rychlejším vývojem strojového učení se lineárně stavěné weby, které nevyhovují potřebám návštěvníka, budou propadat a jejich výsledky budou klesat.
 

I malé drobnosti přitom mohou rozhodovat o úspěchu webu. Uveďme si dva příklady:

  • Obsah v tabulce/štítku, který nenabízí hledané informace ihned na zobrazené stránce a je třeba jej rozkliknout
  • Webové stránky s větším obsahem, u kterého je třeba rolovat. V případě, že webová stránka nedisponuje kódováním, které návštěvníka ihned z vyhledávače nasměruje přímo k informaci, návštěvník nemá důvod zůstávat a prohledávat celý web

Uživatelské prostředí by mělo nabízet co možná nejpohodlnější a nejjednodušší cestu k získání relevantních informací nebo využití nástrojů. Zároveň by nemělo být tvořeno v lineárním duchu, ale naopak flexibilně reagovat na chování a potřeby návštěvníka.
V případě, že se povede výše zmíněné zásady dodržet a vyvarovat se chybám, bude mít webová stránka mnohem lepší výsledky v přirozeném vyhledávání.
Výhody pro obě strany
Ať už SEO týmy, nebo i UX vývojáři. Pro obě strany je toto propojení výhodné a pomůže zlepšit výsledky při vyhledávání i uživatelské prostředí, které je důležitým prvkem úspěchu. Spolupráce ponese ovace oběma stranám a výsledkem budou spokojení klienti, kteří si služby objednají znovu. Kromě toho se podaří uspokojit i potřeby návštěvníka a celkově tak zlepšit prostředí, ve kterém se na internetu pohybujeme.